<div align="center"> <h1>Zespół Szkół Specjalnych z Żar</h1> <h3>Strona Zespołu Szkół Specjalnych z Żar.</h3> <p>szkoła specjalna, zespół szkół specjalnych, żary</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zss-zary.pl/" rel="nofollow">http://www.zss-zary.pl/</a></p> </div>